Werkwijze Groen & Gezondheid

Er is geen standaard zorgtuin. Daarom wil GesselGroen eerst meer weten over uw zorginstelling en haar bewoners en medewerkers voordat we een plan voor uw belevingstuin gaan maken. Dit begint met een kennismaking met de verschillende belanghebbenden waaronder directie, cliëntenraad en activiteitenbegeleiders.
Met behulp van een workshopsessie worden de belanghebbenden vroeg in het proces betrokken. Dit vinden we mede belangrijk om breed draagvlak te creëren voor de nieuwe buitenruimte.
De ideeën, wensen en behoefte moeten worden uitgewerkt in een passend plan. Meer dan eens zijn opdrachtgevers door het ontwerp verrast. Er ontstaat niet alleen een mooi plaatje, maar een plan wat daadwerkelijk bij uw instelling en haar gebruikers past.
Op basis van het plan kunnen wij u een passend voorstel doen voor de realisatie van de tuin. Onze offertes zijn duidelijk en volledig, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Onze vakmensen hebben samen meer dan 125 jaar werkervaring. Dagelijks leggen zij vol enthousiasme en passie overal in Nederland particuliere-en zorgtuinen aan. U kunt rekenen op een professionele aanpak, waarbij overlast tot een minimum beperkt wordt. Benieuwd naar zorgtuinen die wij hebben aangelegd? Bekijk dan hier enkele projecten.
Om de positieve effecten van de groene buitenruimte te behouden is het belangrijk dat dit ook goed onderhouden wordt. Daarom heeft GesselGroen GroeneDagbesteding: samen met onze gekwalificeerde medewerkers onderhouden bewoners en activiteitenbegeleiders zelf de tuin van hun zorginstelling. Dit biedt meerdere voordelen, waaronder een zinvolle dagbesteding én bevordering van het welzijn van de bewoners, medewerkers en vrijwilligers.